?> Gminna Biblioteka Publiczna w Olszance
- Nie można wyświetlić treści. Zainstaluj wtyczkę flash. -

Spotkanie autorskie - Jacek Łapiński

Dodany: 2017-11-28

23 października Gminna Biblioteka Publiczna w Olszance zorganizowała dwa spotkania autorskie z Jackiem Łapińskim, autorem książki "Jak być lepszym w życiu prywatnym i zawodowym”. Tematem spotkań była ,Pasja zamiast nałogów- chyba że nałóg namiętnego czytania. Siła codziennych nawyków”. Oba spotkania zostały sfinansowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Pierwsze spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej w Olszance. Wzięło w nim udział ok. 90 osób (młodzież gimnazjalna i starsze klasy Szkoły Podstawowej). Miejscem drugiego spotkania była Świetlica Wiejska w Korczówce. Tym razem słuchaczami były Panie, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Olszanka (50 osób).
Nasz gość Jacek Łapiński zaznaczył, że w XXI wieku najpowszechniejszymi uzależnieniami są alkoholizm, nikotynizm, narkomania, zaburzenia odżywiania, siecioholizm, pracoholizm, hazard oraz seksoholizm. Coraz częściej do grona nałogów zalicza się również uzależnienie od gier komputerowych, od zakupów a także od telefonu komórkowego. Osoba
z nałogiem wydaje wszystkie pieniądze na używki, co prowadzi do problemów finansowych. Nałóg wpływa destrukcyjnie nie tylko na zdrowie osoby uzależnionej, ale w dużym stopniu na relacje społeczne. Nieleczone uzależnienie może być przyczyną zaniku więzi rodzinnych, rozpadu związku małżeńskiego, a także kłopotów w pracy. Autor podczas obu spotkań oprócz wykładu na temat nałogów udzielił wiele praktycznych porad na tematy szczęścia i kontaktów międzyludzkich, mówił o sile codziennych nawyków, zachęcał do nauki i rozwijania pasji. Podał wiele argumentów o wielkiej wartości czytania i nauki. To co czytamy, ma wpływ na przemyślenia oraz wpływa na wybór kolejnych lektur. Im więcej czytamy, tym zapewne wyżej ustawimy sobie poprzeczkę, co przełoży się na strategię działania. Jeśli przyjrzymy się nawykom ludzi sukcesu to odkryjemy, że poświęcają oni dużo czasu na czytanie literatury fachowej.
Jacek Łapiński starał się uświadomić zarówno młodym ludziom jak i dorosłym jak ważne w życiu każdego człowieka jest posiadanie pasji i poświęcanie czasu na rozwijanie swoich zainteresowań. Mamy nadzieję, że spotkania wpłyną na właściwe wybory w życiu, naszych mieszkańców.


[Logowanie]